Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Konsultacje społeczne
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic - Konsultacje społeczne - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Konsultacje społeczne

 
2017-02-22

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik działając na podstawie  Uchwały Nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chmielnik (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 89 poz. 896 z dnia 30.IV.2003 roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art.6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z roku 2016 poz. 744),

ogłasza konsultacje dotyczące zmiany nazwy ulic położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

W dniu 02 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej (Dz.U. z roku 2016 po. 744). Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, totalitarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji prawnych.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 21 lutego br. wydałem Zarządzenie Nr 331/2017 dotyczące zmiany nazwy ulic położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw  dla obecnych ulic:

1.      osiedle 22 Lipca w obrębie miasta  Chmielnik,
2.      ulica 13 Stycznia w obrębie miasta Chmielnik,
3.      ulica  Krasickiego w obrębie wsi Piotrkowice.

Konsultacje mają charakter gminny i mogą w nich brać udział wszystkie pełnoletnie osoby zameldowane na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. 

Czas trwania konsultacji:  od dnia 23 lutego  do dnia 31 marca 2017 roku.

Forma konsultacji: pisemna poprzez doręczenie – osobiste lub za pośrednictwem operatora pocztowego - do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku (Biuro Obsługi Klienta bądź Sekretariat) propozycji nowych nazw ulic.

Wnioski w sprawie zmiany nazwy ulic mogą być zgłaszane przez

1. Grupę co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Chmielniku,
2. Grupę co najmniej 5 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, wraz z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 50 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik,
3. Podmiot zbiorowy tj. osoby prawne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje  mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, jeżeli wniosek ten,  popiera, co najmniej 40 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Wniosek w sprawie zmiany nazwy ulicy powinien zawierać:

1. Wwskazanie nazwy ulicy, której zmiana dotyczy,
2. Uzasadnienie propozycji nowej nazwy patronackiej,
3. W przypadku, gdy wniosek zawiera propozycję nazwy upamiętniającej lub  odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego - informacje o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważne fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji.

Propozycja nazwy powinna spełniać następujące kryteria:

1. Nie powinna być trudna w codziennym użyciu,
2. Winna być neutralna światopoglądowo,
3. Nie może mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego,
4. Nie może powtarzać nazwy istniejącej lub być do niej podobna,
5. Podmiot zbiorowy lub osoba upamiętniana powinna mieć zasługi dla społeczności lokalnej, regionu bądź kraju,
6. Nazwa nie może upamiętniać osób żyjących,
7. Nazwę należy podać zgodnie z zasadami języka polskiego ustalonymi w obowiązujących przepisach prawnych,

Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chmielniku do dalszego procedowania oraz zostaną podane  do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Zgodnie z art. 5 cytowanej na wstępie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego pisma, postepowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach, dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie przedmiotowej ustawy są wolne od opłat. Ponadto zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę tymczasową.

Konsultacje w procesie zmiany nazwy ulic stanowią obligatoryjny etap, który umożliwia mieszkańcom aktywne zaangażowanie się w sprawy dotyczące najważniejszych problemów dla społeczności lokalnej, natomiast władzom samorządowym – poznanie opinii i wniosków mieszkańców.  Zapraszam zatem mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowych nazw dla wymienionych wyżej ulic.

Wzór wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy jest dostępny w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku (korytarz dolny), oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

wzór wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy - wersja w Word
wzór wniosku w sprawie zmiany nazwy ulicy - wersja w Pdf
lista poparcia do wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
/-/
Paweł Wójcik
 
Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij