Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Rada Miejska w Chmielniku / Komisje Rady
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Komisje Rady - Rada Miejska w Chmielniku - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Komisje Rady

 

Komisja Rewizyjna
działa w zakresie spraw kontroli działalności burmistrza, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:
- na polecenie rady,
- na wniosek burmistrza, o ile uzna je za konieczne,
- przewodniczącego rady.

Skład Komisji Rewizyjnej - kadencja 2014-2018
1. EWA KWIECIEŃ – Przewodnicząca Komisji
2. PIOTR MOŁAS
3. STANISŁAW ŚCIANA

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
działa w zakresie spraw budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych.
Do obowiązków Komisji należą zadania:
a) wydawania opinii w zakresie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu,
b) wydawanie opinii o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
c) wydawanie opinii o projektach planów społeczno-gospodarczych,
d) wydawanie opinii o ustaleniu wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawą,
e) w sprawach majątkowych gminy,
f) inicjowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2014-2018
1. AGNIESZKA LENARTOWICZ – Przewodnicząca Komisji
2. LIDIA JABŁOŃSKA
3. ŁUKASZ ŚLIWA

 

Komisja Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych
Do obowiązków Komisji należą zadania i wydawanie opinii w zakresie:
a) ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
b) oświaty (szkół, przedszkoli),
c) kultury i sportu,
d) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Skład Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych - kadencja 2014-2018
1. JAN STYCZEŃ – Przewodniczący Komisji
2. URSZULA PIWOŃSKA
3. GRZEGORZ WESOŁOWSKI

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do zadań Komisji należy wydawanie opinii w zakresie:
a) gospodarowania zasobami gruntów gminnych,
b) zaopatrzenia wsi w wodę i melioracji,
c) rozwoju infrastruktury usługowej i handlu,
d) ochrony środowiska.

Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2014-2018
1. TERESA CHWALIŃSKA – Przewodnicząca Komisji
2. JAN CHRUŚCICKI
3. MIECZYSŁAW RUTKOWSKI

 

Komisja Regulaminowo-Statutowa
Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
W skład Komisji wchodzą: przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady i przewodniczący wszystkich stałych komisji rady.

Skład Komisji Regulaminowo-Statutowej - kadencja 2014-2018
1. SŁAWOMIR WÓJCIK - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku
2. JAROSŁAW OLESIŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku
3. ANITA JABŁOŃSKA - Wiceprzewodnicząca RM w Chmielniku
4. EWA KWIECIEŃ – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. AGNIESZKA LENARTOWICZ – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finasów i Rozwoju Gospodarczego
6. JAN STYCZEŃ – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych
7. TERESA CHWALIŃSKA – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Statut Miasta i Gminy Chmielnik

Opracowano na podstawie Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij