Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik / Podstawa prawna działalności Burmistrza
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Podstawa prawna działalności Burmistrza - Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Podstawa prawna działalności Burmistrza

 

Podstawą prawną działalności Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Podstawowym aktem prawa miejscowego określającym zasady działania organów gminy jest Statut Miasta i Gminy Chmielnik uchwalony przez Radę Miejską w Chmielniku.
Organami Gminy Chmielnik są: Rada Miejska w Chmielniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik jako organ wykonawczy.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej w Chmielniku.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Statut Miasta i Gminy Chmielnik

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij