Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Plany, programy, strategie / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Plany, programy, strategie - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

 

Lp

 

Nazwa planu

Pow. oprac.

 

Data uchwalenia

Data ogłoszenia    w Dz. Urz.

Ogólne informacje

Wersja Elektroniczna

 

1.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa socjalnego

w Chmielniku.

 

3.13

 

Uchwała Nr VI/34/98 Rady Miejskiej  w Chmielniku

 z dnia 30/12/98r.

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 4, poz.19 z dnia 27/01/99r.

 

 

Obowiązuje  od dnia 11.02.1999 r.

 

 

Brak

 

2.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego  w Chmielniku.

 

0.92

 

Uchwała Nr X/101/99  Rady Miejskiej w Chmielniku

 z dnia 24/07/99r.

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  Nr 55, poz.986  z dnia 15/09/99r.

 

 

Obowiązuje  od dnia 30.09.1999 r.

 

 

Brak

 

3.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Za Kościołkiem”.

 

18.94

 

Uchwała Nr X/100/99  Rady Miejskiej w Chmielniku

 z dnia 24/07/1999r.

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr.55, poz. 985 z dnia 15/09/99r.

 

 

Obowiązuje  od dnia 30.09.1999 r.

 

Plansza podstawowa

Plansza - fragment

uchwała - tekst

 

4.

 

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego

oś. „Dygasińskiego”   w Chmielniku.

 

44.00

 

Uchwała Nr XI/147/03 Rady Miejskiej  w Chmielniku 

z dnia 30/12/03r.

 

Uchwała Nr XII/160/04r Rady Miejskiej w Chmielniku  z dnia 26/02/04r. (sprostowanie błędu w  j.w.)

 

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 31, poz.568   z dnia 01/03/04r.

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 67, poz1043 z dnia 7/05/04r.

 

Obowiązuje od dnia 16.03.2004 r.

 

patrz zmiana nr 2 i zmiana nr 3

 

Plansza podstawowa

Uchwała

 

5.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik      i Kije w zakresie dot. gminy Chmielnik.

 

452.00

 

Uchwała Nr XVI/190/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku  z dnia 28/06/04r.

 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 174, poz.2363 z dnia 7/10/04r.

 

Obowiązuje od dnia 22.12.2004 r.

 

 

Brak

 

6.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego

 „Celiny II”.

 

131.00

 

Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej  w Chmielniku z dnia 21/05/08r.

 Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 164, poz. 2239

z dnia 01.08.2008

 Obowiązuje od dnia 01.09.2008 r.

Plansza podstawowa

Strona tytułowa

Uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obszaru składowania                      i przerobu odpadów   w Przededworzu.

 

40,00

Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej  w Chmielniku       z dnia 21/05/08r.

 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 164, poz. 2240 z dnia 01.08.2008

 Obowiązuje od dnia 01.09.2008 r.

 

Plansza podstawowa

Strona tytułowa

Uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

8.

 

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Małyi części sołectwa Śladków Duży.

 

 

965.00

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/321/10

Rady Miejskiej W Chmielniku

z dn. 28.01.2010 r.

 

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 99, poz. 730

z dnia 19.03.2010r

 

Obowiązuje od dnia 19.04.2010 r.

 

 

 

Plansza podstawowa

Uchwała

Załączniki

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy- część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik  w części sołectwa Grabowiec 

i Piotrkowice.

719.50

 

Uchwała Nr XXVIII/278/09

Rady Miejskiej Chmielniku

z dn.30.07.2009r.

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 2.09.2009r do Uchwały j.w.

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 472, poz. 3429

z dnia 12.11.2009

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 472, poz. 3430

z dnia 12.11.2009

 

 

Obowiązywał od dnia 13.12.2009 r.do dnia

06.08.2010 r.

Uwaga:

WSA w Kielcach stwierdził nieważność przedmiotowej Uchwały - Wyrok Syg. Akt II SA/Ke 249/10 z.8.06.2010r

Prawomocny od

7.08.2010r

 

Plansza podstawowa

 

10.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składowania      i przerobu odpadów dla części działki ozn. nr ewid. 1/6 we wsi Przededworze.

 

8.00

 

Uchwała Nr XIX/175/08

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 01/10/2008

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 246, poz.3297

z dnia 28/11/2008

 

Obowiązuje od 29.12.2008r.

 

 

 

Plansza podstawowa

Uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

11.

 

Zmiana Nr 2 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego oś. „Dygasińskiego

w Chmielniku.

 

4.50

 

Uchwała Nr XXXIV/319/10

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dn. 28.01.2010 r.

 

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 99, poz. 728

z dnia 19.03.2010r

 

Obowiązuje od dnia 19.04.2010r

 

Plansza podstawowa

Uchwała

Załączniki

 

 

12.

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego

w Chmielniku.

0.92

Uchwała Nr XXXIV/320/10

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dn. 28.01.2010 r.

 

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr 99, poz. 729

z dnia 19.03.2010r

Obowiązuje od dnia 19.04.2010r

 

Plansza podstawowa

Uchwała

Załączniki

 

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy- część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik

 w części sołectwa Grabowiec i Piotrkowice

719.50Uchwała NR IX/47/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 31.05.2011r.

Dz. Urz. Woj.

Świętokrzyskiego

Nr198, poz. 2320 z dnia 11.08.2011r.

Obowiązuje od dnia
11.09.2011 r.

Uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Plansza Podstawowa

Plansza Infrastruktury

Plansza Powierzchni

14.

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i cześci sołectwa Śladków Duży, gm. Chmielnik

965,00Uchwała Nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 22.11.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 4442 z dnia 30.12.2013r.

Obowiązuje od dnia 14.01.2014 r.

Uchwała

Prognoza

Podsumowanie prognozy

Plansza podstawowa

15.

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem” w  Chmielniku

4.01Uchwała Nr XLI/379/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14.08.2014r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 2579 z dnia 26.09.2014r.

Obowiazuje od 27.10.2014 r.

Uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Plansza Podstawowa

16.

Zmiana Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego os. "Dygasińskiego w Chmielniku"

4.00Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.11.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r., poz. 4203 z dnia 31.12.2015 r.

Obowiazuje od 15.01.2015 r.

Uchwała

Załącznik nr 1

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 Data  opracowania  03.01.2011 rok


Aktualizacja poz. 16 - 15.01.2016 rok - Danuta Hanszke

 

Powierzchnia miasta i gminy - 14.287ha

Powierzchnia miasta i gminy pokryta mpzp  - 2382,49 ha

 w tym powierzchnia zmian mpzp - 970,42 ha

Procentowy udział  pokrycia gminy mpzp – 17%

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
Miasta i Gminy Chmielnik będące w opracowaniu

 

 

 

Lp

 

Nazwa planu

 

Pow. oprac.

 

 

zaawansowanie prace

 

 

Uwagi

 

 

 

 

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części  sołectwa Przededworze obejmującej grunty Sp. z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące   z sołectwem  ŚL. Duży, Holendry i m. Chmielnik, gm. Chmielnik

 140.34

 

 

 

Opracowanie na etapie

uzgodnień i opiniowania

Odstąpiono od dalszego opracowania: Podjęta Uchwała Nr XXXVIII/349/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.03.2014 r. (wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 

 

2.

Zmiana Nr 1 miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków 1" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije w zakresie dot. Gminy Chmielnik.

 30.00

 

 

Podjęta Uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 11.07.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu Zmiany Nr 1 planu miejscowego

Data  opracowania  03.01.2011 rok

Aktualizacja 15.04.2011 rok - Danuta Hanszke

 

Obowiązujące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Miasta i Gminy Chmielnik

 

Lp

Nazwa Opracowania

Teren objęty opracowaniem

Data uchwalenia

Data ogłoszenia

Wersja Elektroniczna

 

1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Chmielnik

Obejmuje cały obszar miastai gminy Chmielnik  - powierzchnia 14 287 ha

Uchwała Nr III/24/2002Rady Miejskiej  w Chmielnikuz dnia 28.12.2002r.

Obowiązuje od dnia 28.12.2002 r.

 

wersja elektroniczna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gospodarka - Plany, Programy, Strategia

 

2.

Zmiana Nr 1 Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

W związku ze zmianą przebiegu granicy obszaru   i terenu górniczego „Celiny II”w Celinach zgodnie z koncesją z  2003 roku na wydobywanie złoża. – powierzchnia ok. 250 ha

Uchwała Nr XXIX/362/2006  Rady Miejskiej w  Chmielniku z  dnia 15.09.2006r.

Obowiązuje oddnia 15.09.2006 r.

 

Uchwała

Tekst

 

3.

Zmiana Nr 2 Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

Zmiany w związku                   z lokalizacją Regionalnego Portu Lotniczego Kielce          w północnej części gminy Chmielnik (sołectwa Grabowiec i Piotrkowice) – powierzchnia ok. 800 ha

Uchwała Nr XXVIII/277/2009  Rady Miejskiej w  Chmielnikuz dnia 30.07.2009r.

 

Uchwała Nr XXIX/284/2009  Rady Miejskiej w  Chmielnikuz dnia 18.09.2009r.

Obowiązuje od dnia 30.07.2009r.

 

 

Obowiązuje od dnia18.09.2009r.

Plansza podstawowa

Uchwała Nr XXVIII/277/2009

Uchwała Nr XXIX/284/2009

Załącznik nr 1

 

 

4.

 

 

 

 

 

Zmiana Nr 3 Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

Obejmuje całe sołectwo Śladków Mały, wschodnią część sołectwa Śladków Duży oraz południową część miasta Chmielnik. Wskazuje również tereny objęte ochroną w  ramach europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000- Powierzchnia ok. 1 400 ha

Uchwała Nr XXXIV/318/2010  Rady Miejskiej w  Chmielnikuz dnia 28.01.2010r

Obowiązuje od dnia 28.01.2010r.

 

Plansza podstawowa – chmielnik

Plansza podstawowa – gmina

Uchwała

Tekst zmiany

 

 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Miasta i Gminy Chmielnik będące w opracowaniu

 

Lp

Nazwa Opracowania

Teren objęty opracowaniem

Zaawansowane prace

Uwagi

 

1.

Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

Teren opracowania znajduje się w granicach terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik w obrębie ewidencyjnym sołectwa Chomentówek

 

 

Podjęta Uchwała Nr XXXII/280/2013 Rady MIejskiej w Chmielniku z dn. 11.07.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu Zmiany Nr 4 Studium

Data  opracowania  03.01.2011 rok

Aktualizacja 15.04.2011 rok - Danuta Hanszke

 

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij