Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Karta Dużej Rodziny / Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy KDR
Dla Mieszkańców
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy KDR - Karta Dużej Rodziny - Dla Mieszkańców - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy KDR

 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny z terenu gminy Chmielnik mogą korzystać z niżej wymienionych zniżek i uprawnień:


 

PartnerAdresy miejsc, w których będą przyznawane szczególne uprawnieniaZakres szczególnych uprawnień

P.P.U.H
Czerwiński Ryszard

Chmielnik
Rynek 24
26-020 Chmielnik

5% zniżki na produkty piekarnicze i spożywcze


Ulga w opłacie za odbiór odpadów komunalnych

Warunki i zasady korzystania:
- ulga dostępna jest dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z terenu gminy Chmielnik,
- uzyskanie ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wypełnienia odpowiednich rubryk dotyczących posiadaczy KDR,
- ulga wynosi 50% zadeklarowanej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- ulga obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Ulga została wprowadzona na podstawie uchwały nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.11.2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
czytaj uchwałę

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
kliknij na deklarację w wersji Word
kliknij na deklarację w wersji Pdf


 

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, czynny będzie w poniedziałki w godzinach  12:00-16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 9:00-13:00.  Miejsce przyjęć zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu, Plac Kościuszki 7 pokój nr 19 - parter.

Osoby uprawnione do darmowej pomocy prawnej
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 


 

Bezpłatny wstęp na Pływalnię „Koral” w Morawicy

Warunki i zasady korzystania:
- uprawnienie dostępne jest dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny z terenu gminy Chmielnik,
- wejście na pływalnię jest możliwe na podstawie Karty Dużej Rodziny i dokumentu tożsamości właściciela KDR,
- bezpłatne korzystanie z basenu oraz urządzeń tj.: zjeżdżalni, groty solnej, jacuzzi, z wyłączeniem sauny, przez 1 godzinę raz w tygodniu,
- czas obowiązywania uprawnień do 31 grudnia 2017 r.

Korzystanie z pływalni jest możliwe na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik, w imieniu którego działał Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, a Pływalnią „Koral” w Morawicy.

Strona internetowa Pływalni "Koral" w Morawicy

 


 

Partnerów Karty Dużej Rodziny świadczących usługi i sprzedaż na preferencyjnych warunkach dla posiadaczy KDR, można wyszukać również na stronie internetowej Rodzina.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij