Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd / Młodzieżowa Rada Miejska w Chmielniku / Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku II kadencji
Samorząd
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku II kadencji - Młodzieżowa Rada Miejska w Chmielniku - Samorząd - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku II kadencji

 

- plakat_-_wybory_do_mrm_-_2_kadencja.jpg

 

Co to jest rada młodzieżowa?

Młodzieżowa rada tworzona jest przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców m.in. poprzez wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami gminy lub miasta.

 

Po co zostaje powołana Młodzieżowa Rada Miejska w Chmielniku?

Władze samorządowe Gminy Chmielnik uważają, że uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym jest bardzo ważnym elementem tworzenia wspólnoty samorządowej. Konsultowanie się z młodym pokoleniem ma doprowadzić do podejmowania decyzji uwzględniających opinie młodzieży w myśl hasła "nic o Nas bez Nas". Praca Rady Młodzieżowej będzie mogła kreować działania instytucji samorządowych w zakresie oferty kulturalnej, sportowej, wypoczynkowej skierowanej do młodych mieszkańców gminy. Aby działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku była możliwa Rada Miejska w Chmielniku uchwaliła Staut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku, który reguluje zasady wyboru i funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

 

Ile osób będzie zasiadało w Młodzieżowej  Radzie Miejskiej w Chmielniku?

W Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Chmielniku będą mogli znaleźć się reprezentanci wszystkich szkół, zespołów szkół, oddziałów i filii szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielnik, w których uczy się co najmniej 10 uczniów bez uwzględniania uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. W każdej ze szkół (w wyborach do Młodzieżowej Rady nazywanej szkolnym okręgiem wyborczym), która liczy od 10 do 100 osób (bez uwzględniania uczniów klas 0-3 szkół podstawowych) będzie mógł zostać wybrany jeden reprezentant do Rady Młodzieżowej. Jeżeli szkoła będzie liczyła od 101 do 200 uczniów to szkołę będzie mogło reprezentować dwóch Radnych, jeżeli będzie liczyła od 201 do 300 uczniów to trzech Radnych itd.
Dodatkowo w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Chmielniku będzie mogło znaleźć się po jednym przedstawicielu z 15 pozaszkolnych okręgów wyborczych utworzonych na podstawie okręgów wyborczych, w których wybierani są przedstawiciele do Rady Miejskiej w Chmielniku. Miasto Chmielnik podzielone jest na 6 pozaszkolnych okręgów wyborczych, a wioski z terenu gminy na 9 okręgów.
Jeżeli w okręgu nie zgłosi się żaden kandydat, okręg wyborczy (szkolny lub pozaszkolny) nie będzie miał swojego reprezentanta w Radzie.
Podsumowując, liczba osób zasiadających w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Chmielniku nie będzie stała. Aktualnie, jeżeli wszystkie okręgi wyborcze będą miały pełną reprezentację, Młodzieżowa Rada Miejska w Chmielniku będzie liczyła 27 osób.

 

Kto może wybierać w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku?

Swoich przedstawicieli w szkołach mogą wybierać uczniowie szkoły, dla której utworzono szkolny okręg wyborczy. Nie są uprawnieni do głosowania w wyborach w szkołach uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych.

Reprezentantów pozaszkolnych okręgów wyborczych mogą wybierać osoby, które urodziły się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. oraz zamieszkują w miejscowościach lub części miejscowości, dla której utworzono pozaszkolny okręg wyborczy.

 

Kto może zostać Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku?

Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku - reprezentantem szkoły może zostać osoba, która urodziły się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. oraz uczęszcza do szkoły znajdującej się na terenie gminy Chmielnik.

Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku z pozaszkolnego okręgu wyborczego może zostać osoba, która urodziły się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. oraz jest zameldowana w miejscowości z terenu gminy Chmielnik.

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku?

Aby stać się kandydatem na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku po pierwsze należy zgłosić swoją kandydaturę. Chęć uczestnictwa zgłasza się na wzorze zgłoszenia przygotowanym przez Miejską Komisję Wyborczą powołaną do przperowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku.
Do zgłoszenia obowiązkowo załącza się listę poparcia - również na przygotowanym wzorze. Lista poparcia powinna zawierać poparcie co najmniej 30 osób uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym. I tak w przypadku kandydata ze szkolnego okręgu wyborczego powinni znaleźć się tam uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły kandydata, a jednocześnie nie mogą to być uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych. W przypadku pozaszkolnego okręgu wyborczego, na liście poparcia powinny znaleźć się osoby, które urodziły się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. i zamieszkują pozaszkolny okręg wyborczy kandydata.
Składanie zgłoszeń kandydaci dokonują odpowiednio:
- kandydat ze szkoły do Szkolnej Komisji Wyborczej utworzonej w szkole - miejce i godziny składania na plakatach w szkołach,
- kandydat z pozaszkolnego okręgu wyborczego do Miejskiej Komisji Wyborczej - siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7; w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszenia przyjmuje sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku (I piętro).
W przypadku braków w zgłoszeniu, kandydat zostaje wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia.
Termin zgłoszenia kandydatur upływa 21 października 2016 roku. Termin godzinowy zgłoszenia w szkolnych okręgach wyborczych ustalają Szkolne Komisje Wyborcze i wypisują go na plakatach w szkołach. Termin dla pozaszkolnych okręgów wyborczych upływa 21 października 2016 roku o godzinie 15.30.
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń oraz ewentualnych uzupełnieniach i poprawkach na zgłoszeniach, odpowiednie komisje wyborcze ogłaszają listę kandydatów biorących udział w wyborach.

 

Czy jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę jednocześnie w szkolnym okręgu wyborczym i pozaszkolnym okręgu wyborczym?

Tak, jeżeli osoba jednocześnie spełnia kryteria dla kandydata ze szkolnego okręgu wyborczego (urodziła się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. oraz uczęszcza do szkoły, w której utworzono szkolny okręg wyborczy) oraz dla kandydata z pozaszkolnego okręgu wyborczego (urodziła się najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r. oraz jest zameldowana w miejscowości z terenu gminy Chmielnik, gdzie utworzone jest 15 pozaszkolnych okręgów wyborczych).
Należy zwrócić uwagę, że na liście poparcia załączonaje do zgłoszenia powinny znajdować się w przypadku zgłoszenia ze szkolnego okręgu wyborczego uczniowie z tej samej szkoły (bez uczniów klas 0-3 szkół podstawowych), a w przypadku zgłoszenia z pozaszkolnego okręgu wyborczego osoby urodzone najwcześniej 27 września 1996 r. ale nie później niż 27 września 2006 r., zamieszkujące pozaszkolny okręg wyborczy, w którym zameldowany jest również kandydat.
Jeżeli w wyborach w szkolnym okręgu wyborczym, które odbywają się jako pierwsze w kalendarzu wyborczym, kandydat uzyska mandat Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku, jego kandydatura nie jest umieszczana na karcie do głosowania w wyborach w pozaszkolnym okręgu wyborczym - zostaje wybrany jako przedstawiciel szkolnego okręgu wyborczego.
Jeżeli w wyborach w szkolnym okręgu wyborczym kandydat nie uzyska mandatu Radnego, ma on drugą szansę uzyskać mandat Radnego w pozaszkolnym okręgu wyborczym.

 

Czy jedna osoba może udzielić poparcia na liście poparcia więcej niż jednemu kandydatowi?

Tak, jeżeli osoba popierająca jest uprawniona do głosowania w tego samego okręgu wyborczego co kandydaci.

 

Gdzie i kiedy odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku?

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku będą przeprowadzane w tzw. punktach wyborczych utowrzonych na potrzeby przeprowadzenia wyborów w każdym z okręgów wyborczych. Zgodnie z ustaleniami Miejskiej Komisji Wyborczej wybory odbędą w poniższych terminach i punktach wyborczych:

Szkolny okręg wyborczy nr 1
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 9.00‑12.00 - Chmielnik, ul. Szkolna 7, sala nr 012 budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku

Szkolny okręg wyborczy nr 2
Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 10:00‑13.00 - Chmielnik, ul. Szkolna 7, sala nr 001 budynku Gimnazjum w Chmielniku

Szkolny okręg wyborczy nr 3
Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 08.00‑13.00 - Chmielnik, ul. Dygasińskiego 11, biblioteka szkolna

Szkolny okręg wyborczy nr 4
Niepubliczne Technikum Zawodowe w Chmielniku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 9.20‑12.20 - Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7, świetlica szkolna

Szkolny okręg wyborczy nr 5
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filia w Lubani
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 9.00‑12.00 - Lubania 12, sala gimnastyczna

Szkolny okręg wyborczy nr 6
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filia w Zreczu Dużym
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 9.00‑12.00 - Zrecze Duże 22A, sala gimnastyczna

Szkolny okręg wyborczy nr 7
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrkowicach
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r. godzina 8.45‑11.45 - Piotrkowice, ul. Tarnowskich 1, sala zabytkowa

Szkolny okręg wyborczy nr 8
Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku Oddział w Piotrkowicach
Termin i punkt wyborczy:
28.10.2016 r.
godzina 8:00‑11.00 - Piotrkowice, ul. Tarnowskich 1, sala informatyczna

 

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 1
Miasto Chmielnik: Osiedle 22 Lipca nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Aleja Zwycięstwa, ul. Furmańska, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. Wolności, ul. Leopolda Kozłowskiego, ul. Marii Stolzman, ul. Janusza Zakrzeńskiego, ul. Andrzeja Zalewskiego, ul. Stanisława Żaka
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7 - budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 2
Miasto Chmielnik: Osiedle 22 Lipca nr: 10, 11, 12,13, ul. Leśna, ul. Mielczarskiego, ul. Poprzeczna, Ptasznik, ul. 13 Stycznia
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 3
Miasto Chmielnik: Osiedle 22 Lipca nr: 14, 15, 16, ul. Dojazdowa, ul. Jasna, ul. Kwiatowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Szkolna
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 4
Miasto Chmielnik: ul. Cicha, ul. Graniczna, ul. Kielecka, ul. Konopnickiej, ul. Lubańska, ul. Mała, ul. Mrucza, ul. Na Skarpie, ul. Pierzchnicka, ul. Przemysłowa, ul. Sienkiewicza, ul. Wspólna
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 5
Miasto Chmielnik: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Cisowa, ul. Dębowa, ul. Dygasińskiego, ul. Głogowa, ul. Grabowa, ul. Jana Pawła II, ul. Jaśminowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kalinowa, ul. Kilińskiego, ul. Klonowa, ul. Krótka, ul. Leszczynowa, ul. Lipowa, ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, Plac Kościelny, ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Starobuska, ul. Wrzosowa, ul. Żeromskiego
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 6
Miasto Chmielnik: Plac Kościuszki, Plac Targowy, Rynek, ul. Szydłowska, ul. 1 Maja
Termin i punkt wyborczy:
05.11.2016 r.
godzina 12.00‑16.00 - Plac Kościuszki 7, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku
(wejście od Placu Kościuszki - przystanku autobusowego)

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 7
Sołectwa: Holendry, Jasień, Przededworze
Terminy i punkty wyborcze:
06.11.2016 r. godziny:

11.00‑12.00 – Holendry, świetlica wiejska w Holendrach

12.30‑13.30 – Jasień 19A, świetlica wiejska w Jasieniu
14.00‑15.00 – Przededworze 101A, świetlica wiejska w Przededworzu

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 8
Sołectwa: Ciecierze, Szyszczyce, Śladków Mały
Terminy i punkty wyborcze:
06.11.2016 r. godziny:

14.30‑15.30 – Szyszczyce 53, świetlica wiejska w Szyszczycach - Klub Młodzieżowy „Wolna Strefa”

16.00‑17.00 – Śladków Mały 29, świetlica wiejska w Śladkowie Małym

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Borzykowa, Kotlice, Suskrajowice
Terminy i punkty wyborcze:
04.11.2016 r. godziny:

15.00‑16.00 – Kotlice 28a, świetlica OSP w Kotlicach

16.30‑17.30 – Suskrajowice, świetlica wiejska w Suskrajowicach
18.00‑19.00 – Borzykowa 35A, świetlica wiejska w Borzykowej

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 10
Sołectwa: Lipy, Lubania, Łagiewniki
Terminy i punkty wyborcze:
06.11.2016 r. godziny:

10.00‑12.00 – Lubania 12, budynek szkoły podstawowej w Lubani

12.30‑13.30 – Łagiewniki 33A, świetlica wiejska w Łagiewnikach

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 11
Sołectwa: Ługi, Suchowola
Terminy i punkty wyborcze:
05.11.2016 r. godziny:

15.00‑16.00 – Suchowola 102, budynek szkoły podstawowej w Suchowoli

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 12
Sołectwa: Zrecze Chałupczańskie, Zrecze Duże, Zrecze Małe
Terminy i punkty wyborcze:
05.11.2016 r. godziny:

12.00‑14.00 – Zrecze Duże 22A, budynek szkoły podstawowej w Zreczu Dużym

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Chomentówek, Sędziejowice, Śladków Duży
Terminy i punkty wyborcze:
06.11.2016 r. godziny:

11.00‑12.00 – Śladków Duży 72, świetlica OSP w Śladkowie Dużym

12.30‑13.30 – Sędziejowice 36, budynek byłej szkoły podstawowej w Sędziejowicach – Klub Młodzieżowy „Wolna Strefa”
14.00‑15.00 – Chomentówek 31A, świetlica OSP w Chomentówku

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 14
Sołectwa: Grabowiec, Piotrkowice
Terminy i punkty wyborcze:
05.11.2016 r. godziny:

14.00‑15.30 – Piotrkowice, ul. Pińczowska 7, świetlica OSP w Piotrkowicach

16.00‑17.00 – Grabowiec 78B, świetlica wiejska w Grabowcu

Pozaszkolny okręg wyborczy nr 15
Sołectwa: Celiny, Minostowice, Suliszów
Terminy i punkty wyborcze:
05.11.2016 r. godziny:

09.00‑10.00 – Celiny 22, budynek byłej szkoły w Celinach - Klub Młodzieżowy „Wolna Strefa”

10.30‑11.30 – Suliszów 79, świetlica wiejska w Suliszowie
12.00‑13.00 – Piotrkowice ul. Pińczowska 7, świetlica OSP w Piotrkowicach (punkt wyborczy utworzy dla młodzieży z Minostowic)

 

DOKUMENTY WYBORCZE

Wzór zgłoszenia

Wzór listy poparcia

Wzór potwierdzenia zgłoszenia

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Plakat - Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij