Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Ochrona środowiska / Odpady komunalne / Informacje dotyczące odpadów komunalnych
Dla Mieszkańców
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacje dotyczące odpadów komunalnych - Odpady komunalne - Ochrona środowiska - Dla Mieszkańców - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Informacje dotyczące odpadów komunalnych

 

Informacje dotyczące odpadów komunalnych
(art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)

I. Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Chmielnik.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych: Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku w Promniku, 26-067

Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych: Regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Przededworzu, 26-020 Chmielnik

Pozostałości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do Regionalnej instalacja do składowania odpadów powstających po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Promiku

II. Osiągnięte przez Gminę Chmielnik  wymagane poziomy recyklingu

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Rok 2012 -69,5 %

Rok 2013 – 28,24 %

Rok 2014 – 1,21 %

Rok 2015 – 1,21 %

Rok 2016 - 0 %

Wymagany poziom  w poszczególnych latach został osiągnięty 

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło:

Rok 2012- 1.7 %

Rok 2013 – 35,38 %

Rok 2014 – 62,05 %

Rok 2015 – 21,57 %

Rok 2016 - 38,90 %

Wymagany poziom w poszczególnych latach został osiągnięty

3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rok 2012 - 100 %

Rok 2013 – 100 %

Rok 2014 – 100 %

Rok 2015 – 100 %

Rok 2016 - 100 %

Wymagany poziom w poszczególnych latach został osiągnięty

III. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów.

1. Punkty zbiórki złomu:

a) PPUH „MARDO” ul. Witosa 46, 26-020 Chmielnik

b) F.H.U. „MAR-MET” Mariusz Więcek, ul. Graniczna w Chmielniku, 26-020 Chmielnik

2.  Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieści się przy ulicy  Starobuska w Chmielniku  czynny jest  od poniedziałku do  soboty w godzinach od 7 do 18 (za wyjątkiem świąt).

Zarządzający punktem: Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym 1A, gm. Chmielnik.

Mieszkańcy  gminy Chmielnik mogą do punktu dostarczać nieodpłatnie następujące odpady komunalne:

 1. odpady opakowaniowe: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe,
 2. odpady komunalnych ulegające  biodegradacji oraz odpady zielone,
 3. odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, rowery itp..;
 4. baterie i przenośne akumulatorki,
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. zużyte opony z gospodarstw domowych,
 7. przeterminowane leki, opakowania po lekach i termometrach.
 8. opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,
 9. zużyte baterie,
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji jednorazowo w ilości do 50 kg.
 11. popioły i żużle pochodzące z domowych pieców. 

IV. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Mieszkańcy mogą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego w następujący sposób:

1. Oddać sprzedawcy, u którego zakupili nowy sprzęt. Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

2. Dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przy ulicy Starobuskiej w Chmielniku zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.

3. Wystawiać przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych (zbiórka dwa razy w roku).

Punkty zbiórki zużytych baterii i przenośnych akumulatorów znajdujące się na terenie miasta Chmielnik:

1. Delikatesy Centrum, ul. Furmańska 20
2. Orlen - Chmielnik, ul. Kielecka 55
3. Gimnazjum, ul. Szkolna 7
4. Biedronka, ul. Dojazdowa
5. Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
6. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, ul. Starobuska w Chmielniku
7. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki  7

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij