Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu lewe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Ochrona środowiska / Odnawialne źródła energii
Dla Mieszkańców
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Odnawialne źródła energii - Ochrona środowiska - Dla Mieszkańców - Gmina Chmielnik.

 

Pobierz PDF

Odnawialne źródła energii

 

- iko_oze.png

2017-07-18

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta / deklaracja uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Chmielnik dotyczącym zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - wersja pdf

 

2017-07-06

Terminarz spotkań informacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chmielnik

Serdecznie zapraszam na spotkania informacyjne dotyczące przygotowywanego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu montażu odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców Gminy Chmielnik do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014‑2020 na działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Spotkania informacyjne są kontynuacją działań przeprowadzonych na początku bieżącego roku związanych ze zbieraniem wstępnych deklaracji od mieszkańców Gminy Chmielnik, którzy deklarowali chęć montażu instalacji OZE na własnych nieruchomościach.

Na spotkaniach zostaną omówione zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii i przygotowywanym projektem, m.in. rodzaje instalacji OZE, korzyści i koszty wynikające z użytkowania instalacji OZE w gospodarstwie domowym, terminarz i zasady finansowania projektu.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:

13 lipca 2017 r. - czwartek

Sędziejowice  - świetlica OSP  - godz. 17:00
Śladków Mały - świetlica wiejska - godz. 19:00

14 lipca 2017 r. - piątek

Przededworze - świetlica wiejska - godz. 17:00
Suchowola - szkoła podstawowa - godz. 19:00

17 lipca 2017 r. - poniedziałek

Łagiewniki - świetlica wiejska - godz. 17:00
Piotrkowice - świetlica wiejska - godz. 19:00

18 lipca 2017 r. - wtorek

Chmielnik - Dom Kultury w Chmielniku - godz. 19:00

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Paweł Wójcik

2017-01-25

W II kwartale 2017 roku planowany jest przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014‑2020 na działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gmina Chmielnik rozważa możliwość aplikowania o środki na działania obejmujące montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) tj. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła przez właścicieli nieruchomości mieszkalnych położonych w gminie Chmielnik.

Zapisy działania związanego z montażem odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkalnych określają, że wnioskodawcą i koordynatorem może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku Gmina Chmielnik. Aby móc aplikować o środki finansowe gmina musi zebrać chętnych mieszkańców do montażu instalacji OZE na swoich nieruchomościach, tak aby źródła energii wszystkich instalacji dały łącznie co najmniej 500 kW mocy zainstalowanej oddzielnie dla energii słonecznej i oddzielnie dla energii geotermalnej. W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania, gmina będzie inwestorem, co będzie obligowało ją do zakupu i montażu instalacji OZE na nieruchomościach właścicieli, z którymi zawrze stosowne umowy gwarantujące zachowanie trwałości projektu.

Poglądowo szacuje się, że koszt montażu poszczególnych urządzeń bez dofinansowania wynosi odpowiednio:
11 tys. zł – kolektory słoneczne służące podgrzewaniu wody użytkowej dla 4 osób,
16 tys. zł – panele fotowoltaiczne służące wytwarzaniu prądu elektrycznego o mocy 3 kW,
43 tys. zł – pompa ciepła gruntowa 7 kW z odwiertem do ogrzewania budynku,
22 tys. zł – pompa ciepła powietrzna 7 kW do ogrzewania budynku,
10 tys. zł – pompa ciepła powietrzna do ogrzewania wody użytkowej.

Zakłada się, że poziom dofinansowania w konkursie na działania z zakresu montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych będzie wynosić 60%, a co za tym idzie właściciel nieruchomości na której będą montowane urządzenia będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 40%. Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania będą określone w regulaminie ogłaszanego konkursu, a wymieniony wyżej poziom dofinansowania i wkładu własnego może ulec zmianie.

Zwracam się do mieszkańców, właścicieli nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie gminy Chmielnik o składanie wstępnych deklaracji chęci montażu instalacji OZE na własnych nieruchomościach. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.chmielnik.com, w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pok. 209 oraz u sołtysów. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pok. 209 lub u miejscowego sołtysa w przedłużonym terminie do 17 lutego 2017 r.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania właściciela do projektu jest brak zobowiązań z tytułu należności podatkowych, opłat za wywóz śmieci i innych zobowiązań wobec Gminy Chmielnik.
Dachy budynków, na których planowany jest montaż instalacji OZE nie mogą być pokryte materiałami zawierającymi azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pok. 209 lub telefonicznie pod numerem 41 354 22 78 wew. 209 i 219. Bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej www.chmielnik.com w zakładce Odnawialne źródła energii.

Wstępna deklaracja przystąpienia do projektu montażu instalacji OZE - wersja pdf (link nieaktwyny)

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Paweł Wójcik

Strona została dostosowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu dofinansowanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij